De BEAM wenst iedereen een gezonde en prettige december maand toe, en hopelijk tot snel in 2022 !

P.s. de BEAM bestaat 60 jaar, er komt een feest !

- In Memoriam Ydzart

- BEAM Algemene ledenvergadering (ALV), vrijdag 25 febr. 2022