Privacy

Motorclub BEAM, statutair gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Motorclub BEAM verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Achternaam            - Emailadres

- Voorletters              - Begin lidmaatschap

- Voornaam               - Einde lidmaatschap

- Straat + huisnr.       - Reden opzegging

- Postcode                - Bankrekeningnummer

- Plaatsnaam             - Stallen ja/nee                    

- Telefoonnummer     - Bardienst ja/nee

- Motor(en)               

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld,
neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie indien aanwezig.

Doel en grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken

Motorclub BEAM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Innen van de ledencontributie

- Verzenden van ons clubblad en nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

Geautomatiseerde besluitvorming

Motorclub BEAM neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De in het overzicht persoonsgegevens genoemde onderdelen worden bewaard voor de periode van het lidmaatschap en kunnen in die periode niet verwijderd worden.

Na beëindiging van het lidmaatschap zullen deze gegevens alleen bewaard worden na toestemming van het lid dat zijn/haar lidmaatschap beëindigt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Motorclub BEAM verstrekt uw gegevens niet aan personen en/of instanties die geen lid zijn van motorclub BEAM.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Motorclub BEAM gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Gegevens kunnen alleen verwijderd worden als u zich uitschrijft als lid van Motorclub BEAM. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Motorclub BEAM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Motorclub BEAM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Motorclub BEAM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens: www.mcbeam.nl, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.